Loading...

Policydokument

Läs igenom Tellus policy för att få mer information gällande:

  • Öppettider
  • Lämning och hämtning
  • Telefon
  • Frånvaro
  • Sjukdom
  • Aktivitetsgrupper
  • Samtycke om regler

Policy för sjuka barn

Tellus policy för sjuka barn innehhåller information för att underlätta kommunikationen mellan personal och föräldrar i samband med barns sjukdom.