Loading...

Föräldrakooperativ

Montessoriförskolan Tellus drivs som föräldrakooperativ i form av ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Vid ett årsmöte i början av kalenderåret väljs en styrelse bland föräldrarna. Alla föräldrar har möjlighet att påverka. Rätten att besluta är delegerad till styrelsen och den har i sin tur delegerat ansvaret för den pedagogiska verksamheten till förskolechefen. Styrelsen är ansvarig inför kommunen och även arbetsgivare för personalen.

Styrelsen består av: Ordförande, Ekonomiansvarig, Sekreterare, Familje-/köansvarig, Personalansvarig, Ledamot och Projektansvarig.

Föräldrarnas roll

Här i föräldrakooperativet Montessoriförskolan Tellus förväntas föräldrarna vara aktiva i en aktivitetsgrupp eller styrelsen. Varken vikarieinsatser eller städarbete är aktuellt för föräldrarna i kooperativet! En förälder ska vara med i styrelsen någon gång innan barnet fyllt 5 år. Styrelseuppdraget är på 2 år. För underhåll och i viss mån skötsel av miljön på förskolan blir föräldrarna indelade i aktivitetsgrupper. Vi har fixardag 1 gång/termin och dessa är obligatoriska, en förälder per familj.

Månadsavgift

Skolan finansieras med kommunala bidrag samt månadsavgifter, som följer den kommunala maxtaxan. Månadsavgifter beräknas i procent av familjens sammanlagda inkomst före skatt enligt följande regler:

  • Är inkomsten på eller över 47 490 kr så går man på maxtaxa (beloppen nedan), vid lägre inkomst beräknas beloppet individuellt utifrån inkomsten (se procenten i tabellen nedan).
  • Det yngsta barnet är alltid det första barnet.
  • Alla barn ”fyller år” i september, dvs för de barn som fyller 3 år under året är månadsavgiften lägre från september (dvs månadsavgift för 1-2åring tom augusti och månadsavgift för 3-5åring from september).
  • Nya barn betalar halva avgiften första månaden.
  • Juli månad är avgiftsfri.
Barn Barn placerat i förskola/ kommunal pedagogisk omsorg 1-2 år Barn placerat i förskola/ kommunal pedagogisk omsorg 3-5 år (f.o.m. september månad)
Barn 1 3% dock högst 1425 SEK 2,4% dock högst 1140 SEK
Barn 2 2% dock högst 950 SEK 1,6% dock högst 760 SEK
Barn 3 1% dock högst 475 SEK 0,8% dock högst 380 SEK
Barn 4 0% dock högst 0 SEK 0% dock högst 0 SEK

Vid inträde i föreningen betalas en engångsavgift på 200 kr/familj i form av en medlemsavgift. Medlemsavgiften återbetalas då familjens sista barn slutar på förskolan.

Har du frågor om vår organisation är du välkommen att kontakta vår ordförande.