Loading...

Maria Monterssori
Maria Montessori. Credit Wikimedia Commons, Public domain.

Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Efter avslutade studier i Rom blev Maria Montessori anställd vid universitetets psykiatriska klinik där hon med stort engagemang arbetade med att förbättra villkoren för barnen. Montessori skaffade bl.a. praktiskt och sinnestränande materiel som barnen fick arbeta med. Maria Montessoris stora engagemang ledde till att det öppnades ett pedagogiskt institut för mentalt handikappade barn där man också utbildade lärare. Maria Montessori blev institutets chef. Arbetet här blev så lyckosamt att vissa barn kunde börja i skola för friska barn.

År 1907 fick Montessori möjlighet att arbeta med mentalt friska barn för att studera dessa barns intresse för de materiel som varit till så stor hjälp för de mentalt handikappade barnen. Det som skulle komma att kallas ”montessoripedagogik” började nu ta form i samarbetet mellan Maria Montessori och barnen i det första Casa dei Bambini i San Lorenzo, slumområde i Rom. Med sin enastående observationsförmåga gjorde Montessori upptäckter beträffande barns utveckling, behov och förmåga inom olika områden. Maria Montessori blev internationellt känd och hade också en dialog med den tidens kända forskare.

Ett par exempel på de fenomen som Montessori observerade hos barnen i det första Casa dei Bambini är det vi benämner ”övningens upprepning” och ” det fria valet”. Övningens upprepning innebär att barnet ska få hålla på med en övning så länge som det själv önskar. Det är alltså av största vikt att inte avbryta ett barn som arbetar koncentrerat. Det är genom att upprepa som man lär sig och barn vill lära sig. Tänk på ett litet barn som ideligen vill tvätta sina händer, barnet tvättar sig, inte för att bli ren utan för att lära sig. Och det är roligt! ” Det fria valet ” är ytterligare ett viktigt begrepp i montessoripedagogiken. Det betyder att i en miljö som är anpassad till barnens ålder och behov har barnet förmåga att själv välja vad det vill arbeta med. Barnet tränar sin vilja på ett positivt sätt samtidigt som det lär känna sig själv.

Lästips

  • K. Skjöld Wennerström & M. Brödeman Smeds, Montessoripedagogik i förskola och skola
  • Lesley Britton, Montessorilära genom lek – En handbok för föräldrar med barn 2-6 år