Loading...

Vår dagliga verksamhet

Montessori klippa

Hos oss står barnet alltid i centrum och vi försöker ta tillvara barnets nyfikenhet, egna intressen och lust att arbeta, allt enligt montessoripedagogiken. Vi lägger stor vikt vid att skapa en lugn miljö för barnen så att de kan arbeta koncentrerat med Montessorimaterialet, konstruktionsmaterialet och det skapande materialet under förmiddagens aktivitetsstund. Barnets behov av fysiska rörelser är också viktigt att tillgodose. Detta sker under dagens olika aktivitetsstunder såsom inomhus fm och em, dramalek, utevistelse och i olika rörelseövningar under lärares ledning.

Månen och Solen avdelningar

Montessori matematik

Månen avdelningen arbetar vi med språk, rörelse, musik, drama och sinnesträning. Barnen leker och lär sig också genom många praktiska övningar såsom av- och påklädning, bära bricka, hälla, tvätta händer, putsa fönster, mm. På Månen avdelningen är också omvårdnaden av största betydelse. Vi arbetar medvetet med att stärka barnets identitet och att bli trygg i den.

Under förmiddagens aktivitetsstund på Solen avdelningen arbetar vi med de fem traditionella ämnesområdena praktiska vardagsövningar, sensoriska övningar, språk, matematik och kultur. Exempel på praktiska vardagsövningar är att lära sig att hälla ur en liten kanna, klippa, knäppa knappar, torka bord. Exempel på sensoriska övningar är att lära sig färger med ljusa och mörka nyanser, att känna och benämna olika ytor som strävt och lent, att känna olika vikter.

I språkrummet får barnen t.ex. lyssna efter ljud i enkla ord, bygga ord, skriva och läsa enkla meningar, rimma och spela språkspel. Exempel från matematiken är att bygga med räknestavarna, då den kortaste staven heter ett och den längsta staven (1m) heter tio, ett konkret material där muskelsinnet aktiveras. Så småningom lär sig barnen at benämna de olika siffrorna och steget är inte långt till att börja med enkel addition med hjälp av pärlor, knappar, snäckor och liknande material.

I ämnet kultur får barnen på olika sätt lära känna växter, djur och världsdelar samt höra om hur det var på vårt jordklot för länge, länge sedan. Barn som är intresserade har även möjlighet att lära sig klockan. Vi studerar olika saker i mikroskop och samtalar om vad vi ser. Detta kopplas nära samman med utfärderna till Fågelsångsdalen ni kan läsa om längre ner.

I vår ateljé får barnen träna upplevelse- och uttrycksförmåga, kreativitet, samarbete och utveckla sin fantasi. Vi jobbar med olika material och uttrycksformer som färg, lera, papper, gips, textil och naturmaterial.

Vidare kan barnen arbeta med olika traditionella konstruktionsmaterial som tex lego, klossar, meccano och kaplastavar i mindre grupper som även förstärker barnets förmåga att samarbeta. Pärlor och sömnad ingår också i arbetet för barnen som så önskar.

Under förmiddagens aktivitetsstund är vi fyra lärare som arbetar. Varje lärare ansvarar för sina arbetsområden och barnen väljer vad de vill arbeta med och hur länge de vill arbeta med varje övning. På våra samlingar sjunger vi sånger och sånglekar, läser sagor och bilderböcker. Barnen får träna på att tala och berätta inför grupp. Barnen får också massera varandra, vilket visat sig ge en positiv känsla för kamraterna.

En förmiddag per vecka delar stora gruppen sig. Halva gruppen stannar på Tellus och har dramalek, den andra halvan åker till Fågelsångsdalen i Södra Sandby.

Varje fredag har vi gemensam sångsamling för Månens och Solens barn.

Dagsrytmen

Månens och Solens planerade verksamhet börjar kl.9 dagligen. Dagsrytmen på förskolan är:

Månen gruppen Solen gruppen
Fri lek (sammanslaget)
9:15 Upprop med sång, rörelse och ramsor 9:00 Upprop
9:45 Utevistelse 9:00 Aktivitetsstund
11:00 Samling
11:15 Lunch 11:30 Lunch
12:00 Vila 12:15 Utevistelse
13:00 När barnen vaknar: aktivitetsstund inne/ute
14:15 Mellanmål 14:30 Mellanmål
Fri lek (sammanslaget)

Öppettider

Våra öppettider är 07.30 – 17.00. Mellan 7.30 och 8.30 sker all lämning på Solen, därefter går Månens barn med sina lärare till Månen. De barn på Månen som inte sover efter lunch, går ut med alla på Solen. Sammanslagningen på eftermiddagen sker på Solen.

Utflykt

Utflykt

Regelbundet gör Månen och Solen en utfärd, på olika håll. Det kan vara ett teater- eller biobesök, ett besök på konsthallen, en tur till torget eller Stadsparken, en promenad med ryggsäck till en lekplats eller helt enkelt en promenad med ryggsäck för de yngsta. Varje år i maj åker hela förskolan med hyrd buss på en heldagsutflykt.

Högtider

Sankta Lucia ljus

Under året har vi sommarfest för barn och deras familjer. Vi har en Luciafest dagtid för barnen på Månen och Solen, där de barn på Solen som vill får gå i Luciatåget. Vi lussar för alla barn och lärare och har en mysig Lucia-fika gemensamt. Inför jul bjuder vår kock på en fantastisk jullunch, då vi äter gemensamt vid långbord.

Föräldramöte

Föräldramöte hålls 1 gång per år.