Loading...

Välkommen till TellusMontessoriförskola i Lund

Köanmälan

Övaoch lära

Läsa mer

Barnet i centrumi en lugn miljö

Läsa mer
Barnen i centrum

Pedagogiken är inriktad på att ta tillvara barnets nyfikenhet, egna intressen och lust att arbeta.

Två barngrupper

Månen avdelningen består av 11 barn i åldern 1-3 år och 3 lärare, och Solen avdelningen består av 20 barn i åldern 3-6 år och 4 lärare.

Montessoriutbildade pedagoger

Pedagogerna har lång erfarenhet av att arbeta enligt Montessoripedagogiken och med barn.

Anmälan

Fyll i formuläret för att ställa ditt barn i kö
Köanmälan

Välkommen till Tellus Montessoriförskolan i Lund

Trygg miljö

Vi arbetar medvetet med att stärka barnets identitet och att bli trygg i den.

Nära naturen

Vi utnyttjar närliggande grönområden bestående av stora öppna gräsytor och lekplatser.

Läroplan för förskolan

Vi är en likvärdig förskola som följer lpfö med stöd av Montessori material.

Montessoripedagogik

Barnet tränar sin vilja på ett positivt sätt samtidigt som det lär känna sig själv.

Eget kök

All mat lagas från grunden för att kvalitén på maten skall vara den bästa.

Föräldrakooperativ

I Tellus förväntas föräldrarna vara aktiva i en aktivitetsgrupp eller styrelsen.

Kort om Tellus

Montessoriförskolan Tellus finns på Norra Fäladen i Lund, omgiven av härliga grönområden som vi ofta utnyttjar. Barnen står i centrum för vår verksamhet och pedagogiken är inriktad på att ta tillvara barnets nyfikenhet, egna intressen och lust att arbeta. Förskolan har två barngrupper. Månen avdelningen består av 11 barn i åldern 1-3 år och 3 lärare, och Solen avdelningen består av 20 barn i åldern 3-6 år och 4 lärare.

De flesta pedagogerna på Tellus är Montessoriutbildade och har lång erfarenhet av att arbeta enligt Montessoripedagogiken och med barn. Vi har också en egen kock som är mån om att laga god och näringsrik mat på plats i vårt kök.

Tellus är ett föräldrakooperativ som drivs i form av ekonomisk förening. Alla föräldrar är medlemmar och har på så sätt stor möjlighet att påverka den del av verksamheten som ligger utanför det pedagogiska. Styrelsen väljs bland föräldrarna och är arbetsgivare för personalen. Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa.

Har ni frågor eller vill ni besöka förskola, kontakta oss!

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att ställa ditt barn i kö