Loading...

Har du synpunkter, klagomål eller beröm?

För oss på Tellus är det viktigt att du är nöjd med tiden hos oss. Vi har tydliga rutiner som vi följer för att kunna göra vårt arbete på bästa tänkbara sätt.

Trots detta kan det hända att en situation uppstår som du vill framföra klagomål på. Vi har därför en rutin vart du vänder dig med dina klagomål och hur vi behandlar dem. Den bygger på att det ska vara tydligt för dig vart du kan vända dig med dina klagomål och att de ska åtgärdas skyndsamt. Det ska också vara tydligt hur du kan gå vidare med dina klagomål om du inte är nöjd med hur de behandlas.

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Vänd dig först till förskolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i förskolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har synpunkter på vad som händer i gruppen i förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till förskolechefen.

Sedan till förvaltningen/styrelsen

Brevlåda

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen kan du skriva ned dina synpunkter och lämna in dem till vår styrelse. Elektroniskt formulär hittar du på vår kontakt sida. Du kan vara anonym. Du kan också ringa, skicka brev eller skicka dina synpunkter via e-post till styrelsens ordförande.

Du kan som anonym lämna brev i våra postlåda som finns vid glasdörren på Solen. Men om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress.