Loading...

Välkommen att sätta ditt barn i kö till Tellus!

Fyll i formuläret nedan eller kontakta vår köansvarig om du har frågor.

Barn kan normalt börja tidigast vid ett års ålder i Månen gruppen och från tre års ålder i Solen gruppen. Antagning sker huvudsakligen efter syskonförtur, och kölistans turordning. Barn folkbokförda i Lunds kommun har förtur gentemot barn folkbokförda i andra kommuner.

Vi brukar ha en större antal platser lediga i augusti och en mindre antal i januari. Om det finns en öppning i mitten av terminen kommer dock vår köansvarig att kontakta dig för att erbjuda en plats.

Information om barnet

Fyll i barnets namn
Fyll i barnets personnummer
Välj barnets kön
Fyll i adressen
Fyll i postnumret
Fyll i orten

Vårdnadshavare 1

Minst en vårdnadshavare måste fyllas i
Mejl adress krävs så att vi kan kontakta dig
Fyll i ditt telefonnummer

Vårdnadshavare 2

Övrigt

Fyll i datumet från när platsen önskas

Fyll i den eller de roller som du som vårdnadshavare är villig att uppfylla under barnets tid på Tellus.