Loading...

Historia

Montessoriförskolan Tellus grundades 1970, som den tredje Montessoriförskolan i Lund, då under namnet Nya Förskolan. Fram till våren 1988 var skolan en deltidsförskola som på hösten utökades till heltidsförskola. Våren 1993 startade vi en småbarnsgrupp och förskolan består sedan dess av Lilla avdelningen, "Månen", 1-3 år, och Stora avdelningen, "Solen", 3-6 år. Hösten 1997 flyttade vi till stora härliga lokaler på Magistratsvägen 55 SC och under sommaren 1998 ändrade vi namnet till Montessoriförskolan Tellus, då vi efter nära 30 år inte längre kände oss som en ”ny” förskola.

Barn och lärare

Månen avdelningen består av 11 barn i åldern 1-3 år och Solen avdelningen består av 20 barn i åldern 3-6 år. Sammansättningen av grupperna görs med hänsyn till ålder. På Månen avdelningen arbetar tre lärare och på Solen avdelningen fyra lärare. Alla har lång erfarenhet av att arbeta med barn och majoriteten av lärarna på Tellus är Montessoriutbildade.

Lokaler

Tellus lokaler består av 300 kvadratmeter belägna på bottenvåningen av huset med ingång från egen gård. Varje barngrupp har sina egna lokaler bestående av flera rum, kök och toaletter.

Månen avdelningen har ett stort lekrum, ett “kuddrum”/vilorum, en korridor där det ständigt händer saker att uppleva med alla sinnen samt ett Montessori-rum/lekrum där barnen kan arbeta koncentrerat med framförallt praktiska materiel som fångar deras intresse. Köket är i storlek anpassat till de små barnen där alla möbler är i rätt höjd för deras självständighetssträvan. Då och då gör personalen ommöbleringar som passar just den barngrupp som finns på plats, fokus är alltid på att lyssna/känna in vad barnen behöver.

Solen avdelningen har ett generöst, ljust Montessori-rum där de traditionella Montessori-materialen finns såväl som pussel, böcker, teknik mm. Vi gör mycket material själva, vi följer barnens intressen och byter ut med jämna mellanrum. I ateljén är det endast barnens fantasi som sätter gränser, och det finns alltid en pedagog att bolla idéer med. Matrummet används bl.a. till att spela spel i och rollekar med kök och dockskåp. Alla möbler är helt anpassade till barn, såväl bord och stolar som hyllor och kapprum. I “Gröna rummet” pågår olika typer av lek både förmiddag och eftermiddag, t.ex. konstruktion, rollekar och dans-stopp. Vidare finns de flesta traditionella lekmateriel, som används dagligen. Köket ligger centralt inne på Solen avdelningen, i anslutning till matrummet. Utöver det finns gemensamma kapprum, toaletter och tvättrum.

Gård och omgivningar

Gården

Skolan har en egen, skyddad gård i västerläge med bland annat en båt som en förälder byggt, en stor sandlåda, gunghästar, en kiosk, flera kryp-in, klätterträd och en flaggstång. Vi har en liten kulle som används flitigt under hela året för olika lekar, en raksträcka för snabba åk med trehjuling samt spännande stubbar och gömslen för såväl balans som rollekar. Utöver det utnyttjar vi närliggande grönområden bestående av stora öppna gräsytor och lekplatser.

Gården_2
Gården_3
Gården_4