Loading...

Allmän information

Denna information har tagits fram för att underlätta kommunikationen mellan personal och föräldrar i samband med barns sjukdom.

Viktigt att tänka på är att det som avgör om ett barn skall vara hemma från förskolan eller ej, är allmäntillstånd hos barnet. Ett barn som är trött och hängigt och inte orkar vara med på de aktiviteter (både inne och ute) som de skall delta i under en dag på Tellus, skall vara hemma.

Personalen gör en bedömning huruvida barnet orkar följa med verksamheten eller ej.

Det första som brukar få personalen att reagera är att barnet inte är ”som vanligt”. Det kan handla om att barnet är gnälligt, håglöst eller passivt. Andra tecken kan vara:

 • Att barnet nyser gång på gång och är glansigt i ögonen.
 • Att barnet äter betydligt sämre än vanligt.
 • Att barnet hostar ideligen så att det stör den egna koncentrationen.
 • Att barnet går och lägger sig eller vill somna i en vuxens knä.
 • Samt självklart feber såväl som variga ögon, plötslig diarré eller kräkning.

Uppvisar barnet ett eller flera av dessa symptom kontaktas föräldrarna för en gemensam bedömning. Innan föräldrarna kontaktas har två i personalen gjort en bedömning.

Tänk på att barnets allmäntillstånd ska vara tillräckligt bra för att barnet ska orka med en dag på förskolan. Det är i allmänhet betydligt jobbigare för barnet att vistas en dag på förskolan än i hemmet. Är ni tveksamma så stanna gärna hemma en dag till för barnets skull. I situationer som är svåra att avgöra är det pedagogerna som avgör vad som är barnets bästa, eftersom de kan bedöma om barnet orkar delta i verksamheten såväl inne som ute.

Några enkla regler

 • Vid magsjuka skall barnet vara hemma 2 dygn med frisk mage (normal avföring).
 • Speciella regler kommunicerade av Smittskydd Skåne gäller för vinterkräksjukan. Då skall barnet vara hemma 48-72 timmar efter sista kräkning och normal avföring.
 • Vid magsjuka och svinkoppor skall alltid syskon till sjuka barn vara hemma och detta gäller ÄVEN om det sjuka barnet är ett äldre/yngre barn som ej går på förskolan.
 • Efter febersjukdom skall barnet vara hemma minst en feberfri dag.
 • Vid hämtning och lämning med sjukt syskon hjälper personalen till med hämtning och lämning så att det sjuka barnet inte skall behöva stå och vänta i hallen utan ute på gården med föräldern.
 • Vid löss måste förskolan meddelas direkt så att samtliga barn kan kammas och vid behov behandlas av föräldrarna. Löss är ingen åkomma eller något som beror på dålig hygien.
 • Barn med hosta som håller barnet vaket under natten skall vara hemma från förskolan dagen efter.
 • Vid vattenkoppor ska barnet vara hemma till kopporna är torra.
 • Har ditt barn ögoninflammation skall ditt barn vara hemma tills varet är borta och ögonen återfått sin vanliga färg.

Allmänna råd

 • Handhygien är väldigt viktig. Det är därför bra att ha som rutin att tvätta händerna vid lämning.
 • Hosta i armvecket.
 • Barn bör vara ute sammanlagt minst fyra timmar per dag.

Att tänka på

 • Studier visar att stora barngrupper är den största källan till smitta.
 • Varje förälder måste ta sitt ansvar och låta barnet vara hemma när det är sjukt.
 • Det är alltid två ur personalen som har diskuterat barnets tillstånd innan de kontaktar föräldrarna.
 • Feber räknas från 38 grader under dagtid.