Loading...

Öppettider

Ordinarie öppettider

De ordinarie öppettiderna är 07.30-17.00.

Vid semester är barnen lediga från förskolan.

Det är av stor vikt att alla respekterar de tider som har lämnats in, både för att undvika oro för barnen och pga att pedagogernas schema är lagt efter barngruppens behov. 

Vid behov av barnomsorg under tid då Tellus är stängt vänligen kontakta styrelse/personal i god tid innan.

Öppettider för barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar

Barn till föräldralediga och arbetslösa får vara på förskolan 8.30–14.00. Förskolan är ett komplement till hemmet och skall aldrig ses som en ersättning (lpfö98/10). Om det för barnets bästa finns skäl till att hon/han skall vistas på förskolan under andra tider skall detta diskuteras i samråd med pedagogerna varefter ett gemensamt beslut fattas av rektorn (förskolechefen). I samband med julen, sommaren och klämdagar får barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar vistas på Tellus om det finns tillräcklig bemanning. Vi anpassar i första hand bemanningen efter barn till yrkesverksamma föräldrar.

Öppettider under sommar, jul, klämdagar och aftnar

Tellus stänger 3 veckor på sommaren, veckor 30-32 samt 3 planeringsdagar vecka 33 (måndag-onsdag), och 5 arbetsdagar mellan 23/12 och trettonhelgen. Infaller julen så att det är mer än 5 arbetsdagar från 23/12 till och med 31/12 håller förskolan stängt från den 23/12 och fem arbetsdagar fram.

Det är viktigt att anmälan om närvaro och ledighet under sommar och jul lämnas in senast på begärt svarsdatum. Efter detta datum beviljas personalens semester och vi kan därför inte ta hänsyn till sent inkomna svar när vi planerar bemanningen.

Förskolan håller alltid stängt under Julafton, Nyårsafton samt Midsommarafton. Förskolan stänger 15.00 under Skärtorsdagen samt Trettondedagsafton. Under klämdagar har förskolan normala öppettider.

Studiedagar

Förskolan håller varje år även stängt under 2 studiedagar samt under 3 planeringsdagar.

Lämning och hämtning

Barnen skall lämnas senast 08.45, då vi startar vårt arbetspass som är så centralt för montessoripedagogiken. Vi vill att barnen hälsar när de kommer in på avdelningen.

Undantag: Skall barnet till läkare eller liknande får ni naturligtvis lämna barnen senare.

Hämtning kan ske när som helst på dagen efter arbetspasset, men vi vill att ni pratar med personalen innan ni bestämmer tider så att hämtning inte sker t ex mitt under en måltid. Vi vill att barnen säger adjö innan de går hem. Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet ska personalen meddelas senast samma dag. Namnet på den som ska hämta antecknas av personalen och om den personen är okänd för personalen måste den kunna styrka sin identitet.

För att vi skall kunna ge en så god pedagogisk verksamhet som möjligt skall ni som förälder fylla i ett schema med barnets/barnens vistelsetid. Barnens vistelsetid på förskolan är efter omsorgsbehovet, dvs förälderns arbetstid + restid. Skulle det bli ändring någon dag exempelvis pga ett möte, så tar ni upp detta direkt med personalen. Permanenta ändringar i barnets vistelsetid ska anmälas skriftligen minst två veckor i förväg så att en översyn och ev ändringar i personalens scheman kan göras. 

Syftet med schemat är att kunna ha så stor lärartäthet i barngrupperna som möjligt. Om pedagogerna kan planera sitt arbete så kan de i större utsträckning förlägga sitt administrativa arbete vid tidpunkter då barntätheten är låg.

Det är av stor vikt att ni respekterar de tider ni i förväg har lämnat in, både för att undvika oro för barnen och pga att pedagogernas schema är lagt efter barngruppens behov och det kan bli en säkerhetsfråga om det helt plötsligt är 5 barn som inte blir hämtade. Alla kan bli sena någon gång vid hämtning och då skall ni vid första bästa tillfälle ringa förskolan och tala om detta.

Telefon

Vårt telefonnummer hittar ni på kontakt sidan. Vi svarar i telefon mellan kl. 8.00 – 8.45. Övrig tid svarar vi när vi kan. När vi inte svarar, är det bra om ni lämnar ett meddelande på telefonsvararen. Vi lyssnar av så fort vi kan.

Frånvaro

Meddela frånvaro samt anledning till frånvaro före kl. 8.45 via sms eller telefon. Ni skall ange anledning till frånvaron så att vi vet om det brutit ut någon epidemi som t ex. magsjuka. Vid längre planerad frånvaro, 3 månader eller mer, förlorar barnet sin förskoleplats.

Sjukdom

Om barnet inte orkar följa verksamheten på förskolan, ska föräldrarna kontaktas för hämtning av barnet. Om barnet blir sjukt, ska anvisningarna i häftet ”När ditt barn blir sjukt” (Smittskydd Skåne) samt Tellus policy för sjuka barn följas.

Aktivitetsgrupper

För underhåll och i viss mån skötsel av miljön på förskolan ansvarar samtliga familjer. Det är den projektansvarige i styrelsen som informerar om vad som skall åtgärdas och organiserar arbetet. Om riktigt stora projekt skall genomföras, köper vi in tjänster.

Vi har aktivitetsdag en gång per termin. En förälder skall vara med på arbetspasset (ca 09.00 - 11.00, en lördag eller söndag) och oftast avslutas det hela med en ”trivselaktivitet” för hela familjen.

Här i föräldrakooperativet Montessoriförskolan Tellus förväntas föräldrarna vara aktiva i styrelsen samt deltaga i aktivitetsdagarna. Varken vikarieinsatser eller städarbete är aktuellt för föräldrarna i kooperativet.

Samtycke om regler på Montessoriförskolan Tellus i Lund

Er familj är varmt välkommen till Montessoriförskolan Tellus och vi hoppas att ni skall bli nöjda med er tid hos oss! När ni tackar ja till barnets plats är det viktigt att ni även förstår och accepterar de regler som gäller hos oss och som anges i det här policydokumentet.

Policydokumentet kan komma att uppdateras medan ni har barnen på Tellus som en del av styrelsens arbete. Ni är som medlemmar i vår förening skyldiga att följa de regler som vi har, men ta gärna kontakt med styrelsen om det är något som ni anser kan förbättras.